Náhradní plnění společnosti

Náhradní plnění přesně definuje §78 zákona č.435/2004 Sb. Obecně existuje povinnost všech zaměstnavatelů (firem, organizací, podniků...), kteří zaměstnávají více než 25 osob, zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením. Pokud tyto osoby zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu nezaměstnává nebo nemůže zaměstnávat, a má přitom více než 25 zaměstnanců, může si tuto povinnost splnit buď odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením, od chráněných pracovních dílen, nebo odvodem do státního rozpočtu. Zákon č.435/2004 Sb. dále upravuje tzv. prováděcí vyhláška č.518/2004 Sb. Povinnosti, uložené tímto zákonem, může zaměstnavatel splnit jedním ze tří způsobů (nebo jejich kombinací):

  • 1.Tím, že přijme do pracovního poměru tolik občanů se změněnou pracovní schopností, aby jejich počet činil minimálně 4% z celkového počtu pracovníků zaměstnavatele.
  • 2.Tím, že od organizace zaměstnávající více než 50% zaměstnanců se ZPS nakoupí výrobky v hodnotě rovnající se sedminásobku průměrné mzdy zjištěné za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného roku násobené povinným podílem zaměstnanců se ZPS v dané organizaci - tzv. náhradní plnění.
  • 3.Pokud nebude zaměstnavatel moci využít ani jedné z obou možností, splní svoji povinnost tím, že do státního rozpočtu odvede za každého zdravotně postiženého spoluobčana, kterého nezaměstná, finanční částku ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy, zveřejněné Statistickým úřadem.


Smyslem zákona však není získat příjmy do státního rozpočtu, ale zapojit co nejvíce zdravotně postižených spoluobčanů do pracovního procesu. A to může provést buď zaměstnavatel sám, pokud zajistí potřebné technické a legislativní požadavky, spojené se zaměstnáváním zdravotně postižených spoluobčanů, nebo svou zodpovědnost přenese na výrobní družstva invalidů, která jsou již od svého vzniku orientována na tuto problematiku, u kterých nakoupí výrobky nebo služby a tím dojde automaticky ke zvýšení zaměstnanosti v těchto organizacích.

Požadujete-li započítat Vaši objednávku do náhradního plnění, uveďte v objednávce text: "NÁHRADNÍ PLNĚNÍ". V opačném případě si nebudete moci objednávku do náhradního plnění započítat.

PŘEHLED PRO ZAMĚSTNAVATELE S VÍCE NEŽ 25 ZAMĚSTNANCI

při počtu
zaměstnanců (přepočteném)
musíte buď
zaměstnat osob se ZP
nebo zaplatit
ročně odvod Kč
Odebrat ročně
zboží/služby za
25 1,00 45.000 126.000
50 2,00 90.000 252.000
100 4,00 180.000 504.000
200 8,00 360.000 1.008.000
300 12,00 540.000 1.512.000
400 16,00 720.000 2.016.000
500 20,00 900.000 2.520.000
Kontaktní formulář