Náhradní plnění společnosti

Náhradní plnění přesně definuje §78 zákona č.435/2004 Sb. Obecně existuje povinnost všech zaměstnavatelů (firem, organizací, podniků…), kteří zaměstnávají více než 25 osob, zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením. Společnost VERNAT s.r.o. poskytuje náhradní plnění, ale žádost musíte vždy podat do konce ledna daného roku.